Výběr profilu

Existuje více typů povrchu terasových prken. Velmi běžný je hladký nebo rýhovaný povrch.

U obou variant může dojít vlivem působení klimatických podmínek ke tvorbě třísek a suků.

Spojení pero-drážka není pro použití do povětrnostních podmínek doporučováno.

Doporučené rozměry:

 • tloušťka prkna: minimálně 24mm
 • šířka prkna: 90 až 146mm

U širších prken se výrazněji projevuje bobtnání a sesychání, tvorba trhlin a deformace. Používají se prkna maximálně do šíře 146mm.

Více informací o terasách z evropských dřevin ZDE.

povrch terasy

Můžeme začít

 • Před položením terasového obložení se doporučuje dodané zboží zkontrolovat. Všechny profily by měly být nejpozději před položením nebo během 7 dní po dodání zkontrolovány.
  Vlhkost dřeva lze změřit vlhkoměrem. Na jaře a v létě klesne vlhkost terasového obložení při déletrvajícím počasí i pod 10% a v zimě stoupne až k 25%. Proto by při pokládaní měla být dodržena vlhkost cca 14-18%.
 • Pro doporučenou šířku prken od 90 do 146mm je nutno při pokládce dodržet spáru 8,5mm (doporučení: spára minimálně 6% šířky prkna). Spodní konstrukce terasového obložení i upevnění na podklad musí být nadimenzovány tak, aby terasová prkna odolala zkřivení způsobenému bobtnáním nebo sesycháním. Latě nebo dokonce lišty nemají dostatečný odpor vůči deformačním silám. Jako spodní konstrukce se hodí dřeviny s vyšší přirozenou životností (např. modřín, dub, akát).
 • Pod terasovým obložením mohou být hranoly široké maximálně 50mm. Při větší šířce je nutno pomocí podložek dodržet vzdálenost mezi obložením a spodní konstrukcí minimálně 7 mm (najděte v naší nabídce).
 • Rozestupy mezi prkny spodní konstrukce závisí na tloušťce prken, která by měla být široká 40 až 60cm (doporučení: cca 20x tloušťka prkna). Tyto relativně malé odstupy podkladových hranolů zajišťují, že zakřivení jednotlivých prken zůstává v normě a terasové obložení je tím pádem rovné, bez nebezpečí zakopnutí.
 • Přesahy by měly být minimálně 50mm, ale maximálně 100mm (konec prkna až k prvnímu šroubu na spodní konstrukci).
 • Existují různé terasové konstrukce. Způsob výstavby musí zajistit rychlý odvod vlhkosti pod terasovým obložením i pod spodní konstrukcí (např. mírným spádem spodní konstrukce 2%). Aby bylo zajištěno rychlé vyschnutí dřeva, je pod terasovým obložením nutné dostatečné odvětrání.
 • Příčinou trvalé vlhkosti na terasovém obložení jsou přímo na podlaze terasy umístěné stojany na slunečníky, květináče atd. Podkladovou latí o rozměru cca 2x2cm je odvětrání dostatečně zajištěno.

Vruty

Použít se mohou pouze vruty s částečným závitem z ušlechtilé oceli nebo jiné rovnocenné nerezavějící oceli se speciálním povrchem.

Délka vrutu: minimálně 2,5krát délka tloušťky prkna.

Průměr vrutu: minimálně 4,5mm

vruty teraso

Viditelné upevnění shora

Každé prkno je nutno předvrtat (otvor nepatrně větší než průměr vrutu) a otvor zahloubit (i u vrutu s vrtním hrotem), aby se zabránilo štěpení a tvorbě trhlin. Hlava šroubu musí být v rovině s povrchem.

Ke každému podkladovému hranolu musí být prkno upevněno minimálně dvěma vruty.

Každý vrut musí být minimálně 15mm od kraje. Od konce prkna (čela) se doporučuje minimální vzdálenost vrutu 50 resp. maximálně 100mm. Každý spoj prken musí být podložen latí.

Existuje řada dřevin, z nichž se při působení povětrnostních podmínek po delší době vymyjí tmavé látky. Také u terasového obložení se uvolňují a vymývají nečistoty. Aby se zabránilo zašpinění fasády např. pod balkónem, terasou, nad garáží atd. je potřeba zajistit regulovaný odvod vody (např. okapy, balkonové kanálky a dešťové svody, atd.).

Obrázky jsou pouze ilustrační.

logo

Autor: Jaroslav Maňo

Copyright © 2012 ARTISAN DŘEVOPRODEJ s.r.o. Redakční systém a optimalizace Webový servis, design Intia